Compendia

Al onze automaten worden gekoppeld aan het centrale registratiesysteem Compendia. Dit systeem verzamelt alle gegevens die de automaten doorgeven, zoals aantal uitgiften, voorraad, enzovoort. Daarnaast kunt u in Compendia onder andere nieuwe werknemers opnemen die gebruik mogen maken van de automaten, producten in het assortiment opnemen of analyses uitvoeren.

Voorraad

Het is mogelijk om via Compendia informatie in te winnen over de voorraad in uw automaten. Zo kunt u zeer eenvoudig rapportages genereren met informatie over het bijvullen van de automaten. Hiervoor hoeft u enkel per product in te stellen wat de gewenste voorraad in de automaat is. De rapportage vermeldt vervolgens hoeveel producten er momenteel in de automaat zijn en met hoeveel producten de automaat moet worden gevuld om de gewenste hoeveelheid te bereiken.

Restricties

Het kan voorkomen dat het niet gewenst is dat een bepaald product uit de automaat voor iedereen beschikbaar is. Hierom is er de mogelijkheid om uitgifterestricties in te stellen. Deze restricties zijn in te stellen op algemeen of afdelingsniveau:

• Algemene restricties gelden voor alle werknemers uit de organisatie → Elke werknemer mag per week maximaal twee keer product X uit de automaat halen.

 • Restricties op afdelingsniveau omvatten een limiet omtrent de uitgifte van bepaalde producten door werknemers van een zekere afdeling. → Alle werknemers van afdeling B mogen product Y niet uit de automaat halen.

Rapportages

Wanneer een werknemer met zijn/haar personal ID tag een product uit de automaat neemt, worden de transactiekenmerken via een netwerk gecommuniceerd aan Compendia. Op het moment dat u analyses wilt maken over de uitgiften van uw automaten, kunt u inloggen in Compendia, alwaar u overzichten en rapportages kunt genereren. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld rapportages op te vragen van het aantal uitgiften in een bepaalde periode op gebruikers-, automaat- of productniveau. Deze rapportages kunnen in tabellen worden weergegeven, maar ook in cirkeldiagrammen, lijngrafieken of staafdiagrammen. Voor elke data-analyse of rapportage is er een optie om deze data te exporteren in een Excel-bestand.

Door regelmatig deze gegevens uit Compendia te analyseren, verkrijgt u een duidelijk beeld van het verbruik van producten uit automaten binnen uw organisatie, waarna u eventueel actie kunt ondernemen.